همه کسانیکه برای انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ اظهار کاندیداتوری کردند

۳۰ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۰۳:۱۲
انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در خرداد ماه از یک سو با همه انتحابات برگزاری شده متفاوت است. بطوریکه مهمترین ویژگی آن تکثر در تعداد کاندیداها است.
به گزارش روزنامه قانون، همه کسانیکه برای انتخابات ریاست جمهوری اعلام کاندیداتوری کردند یا لااقل این موضوع به آنها پیشنهاد می شود به قرار زیر هستند:

911229-3.jpg

911229-4.jpg