مدارک لازم جهت ارائه خدمات وظیفه عمومی چیست؟

۱۲ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰۴:۰۱
مدارک لازم جهت ارائه خدمات وظیفه عمومی به قرار زیر است:

۱. ارائه دفترچه نظام وظیفه.

۲. یک قطعه عکس پرسنلی.

۳. اصل و کپی شناسنامه.

۴. کارت ملی یا کد ملی.

۵. مدارک لازم متناسب با درخواست(اعزام یا معافیت)

تعرفه هزینه‌ها:

ردیفخدمتتعرفه
۱نظام وظیفه عمومی با احتساب هزینه پستی۱۱۵،۰۰۰ ریال
(یازده هزار و پانصد تومان)
۲نظام وظیفه عمومی موارد خاص۱۳۰،۰۰۰ ریال
(سیزده هزار تومان)
۳صدور المثنی برگه اعزام به خدمت۲،۵۰۰ ریال
(دویست و پنجاه تومان)
۴صدور نامه استعلام ثبت احوال۱۰،۰۰۰ ریال
(هزار تومان)
۵صدور برگه استعلام سربازی با احتساب هزینه پستی۴۰،۰۰۰ ریال
(چهار هزار تومان)
۶ثبت و صدور معافیت تحصیلی دانشجویان و دانش آموزان با احتساب هزینه پستی۴۰،۰۰۰ ریال
(چهار هزار تومان)
۷ثبت درخواست معافیت تحصیلی خارج با احتساب هزینه پستی۴۰،۰۰۰ ریال
(چهار هزار تومان)
۸ثبت درخواست مجوز خروج از کشور با احتساب هزینه پستی۴۰،۰۰۰ ریال
(چهار هزار تومان)
۹ثبت تغییر نشانی مشمولان۱۰،۰۰۰ ریال
(هزار تومان)
۱۰

تمدید و تعجیل مشمولان اعزام به خدمت

۱۰،۰۰۰ ریال
(هزار تومان)
۱۱تعویض کارت معافیت و پایان خدمت۱۴۰،۰۰۰ ریال
(چهارده هزار تومان)