ضرورت تعطیلی ۱۳ روز اول سال

۱۴ فروردین ۱۳۹۲ ساعت ۰۶:۰۱
موسی قربانی - در حال حاضر هم تعطیلی کارمندان خراب میشود و هم مشکل ارباب رجوع حل نمی شود و هم هزینه دائر بودن ادارات بر بیت المال تحمیل می شود و اینجاست که هم چوب را می خوریم هم پیاز را.
سالهاست که مسوولین جمهوری اسلامی تلاش می کنند از تعطیلی بخشی از نیمه اول فروردین جلوگیری کرده و به دنبال لغو یا کاهش این تعطیلات هستند ولی حداکثر توفیقی که پیدا کرده اند نیمه دائر کردن یک سوم از ادارات حد اکثر برای پنج روز از ۱۳ روز اول فروردین است که در این یاد داشت نگاهی واقع بینانه به این تجربه ناموفق مسؤلین دارم و از همین الآن به تبعات این یاد داشت نیز واقفم و تأکید میکنم اگر مسؤلین میتوانستند خواسته خود را عملی کنند کار بسیار خوبی بود و من هم موافق آن هستم  و تمام بحث  این است که نه تنها نتوانستیم تعطیلات را لغو کنیم بلکه عملا بصورت غیر رسمی آنرا پذیرفته و هم چوب را خورده ایم و هم پیاز را .

واقعیت وضعیّت موجود
اگر نگاه واقع بینانه به ۱۳ روز اول سال بیفکنیم پی خواهیم برد که ۸ روز آن که عبارت است از ۴ روز اول فروردین ، ۲ روز دوازدهم و سیزدهم فروردین و حد اقل ۲ روز یک پنجشنبه و جمعه کلیه ادارات تعطیل رسمی هستند.

برخی از ادارات از قبیل وزارت آموزش و پرورش و مدارس کلیه مقاطع ، کلیه دانشگاهها و واحدهای آموزش عالی ، مجلس شورای اسلامی، برخی کارخانجات مثل خودرو سازیها  و...تا چهاردهم یا پانزدهم تعطیل رسمی هستند و هیچ کس متعرض آنان نیست.

پرچم سایر ادارت نیز نیمه افراشته است ، مثلا برخی دادگاهها برای ۵ روز غیر تعطیلی وقت رسیدگی تعیین نمی کنند ، مرخصی برخی از کارمندان ادارت باعث پاسخگو نبودن ادارات به مراجعین میشوند وعملا ارباب رجوع را به بعد از ۱۴ فروردین ارجاع میدهند.

زیانهای وضعیّت موجود
با جرأت میتوان ادعا کرد که کمتر از ۳۰٪ ادارات فعالیت روزهای عادی خود را دارند و۷۰٪ بقیه یا تعطیلند یا غیر فعال ، ولی هزینه های ایّام دایری  از قبیل آب برق ، گاز و...  برقرار است.

از طرف دیگر استفاده  کارمندان از تعطیلی ایام عید بصورت ناقص انجام شده و استفاده مطلوب از آن نمی شود زیرا یا همراه با مرخصی است و یا تنها ایام تعطیل را به مسافرت میروند و بقیه ایام را در اداره بسر میبرند و جون برخی کارمندان در مرخصی هستند ،عملا  به تنهائی نمیتوانند امور اداری را پیش ببرند و به ناچار تنها به دید و بازدید همدیگر می پردازند.

با این وصف هم تعطیلی کارمندان خراب میشود و هم مشکل ارباب رجوع حل نمیشود و هم هزینه دائر بودن ادارات بر بیت المال تحمیل میشود و اینجاست که هم چوب را میخوریم هم پیاز را .

پیشنهاد منطقی و واقع بینانه
توجه کنید که تمام بحث برای تعطیلی حداکثر ۵ روز است چون بقیه ۱۳ روز تعطیل است ، به نظر میرسد اگر با شجاعت کل ۱۳ روز را تعطیل کنیم و ۵ یا ۶ روز از سایر تعطیلات را لغو کنیم کار صحیحی خواهد بود و هم مردم به کارشان خواهند پرداخت و امید به دائر بودن ادارات بعد از عید نخواهند داشت و هم کارمندان یک استراحت کامل خواهند کرد تا با نشاط و طراوت بیشتری پس از تعطیلات به انجام وظیفه بپردازند واگر دائر بودن  ادارت خاصی مثل مراکز درمانی یا انتظامی و... ضرورت داشته باشد تصمیم مناسب در مورد آنان اتخاذ خواهد شد.

برای جای گزینی ۵ روز تعطیل هم با استفاده از نظر کارشناسان میتوان آنرا مشخص کرد و اگر با دشواری همراه و یا مشکل باشد میتوان تعطیلی چند پنجشنبه از ماههای اول سال را لغو کرد تا عملا نه تنها تعطیلات افزایش نیافته بلکه کاهش یابد و زیانی به اقتصاد کشور وارد نشود.

البته کار مطلوب و کامل این است که تصمیم کلی و هم جانبه در مورد تعطیلات گرفته شود تا استفاده بهینه از آن صورت گیرد تا نه سیخ بسوزد و نه کباب والسلام.