مراسم درگذشت پدر حامد بهداد + عکس

۲۸ مرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۵
IMG11121405.jpg

IMG11121447.jpg

IMG11121466.jpg

IMG11121298.jpg

IMG11121156.jpg

IMG11121207.jpg

IMG11121227.jpg

IMG11121248.jpg

IMG11121561.jpg

IMG11121591.jpg

IMG11121630.jpg

IMG11121670.jpg

IMG11121720.jpg

IMG11121878.jpg