درآمدهای استان تهران ۱۸.۵ درصد افزایش یافت

۰۳ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۰۴:۰۱
درآمدهای عمومی استان تهران در ۱۱ماهه سال ۱۳۹۵ با ۱۸.۵ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۲۹۰ هزار و ۸۹۱میلیارد ریال رسیده است.
 الله محمد آقائی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اعلام این مطلب افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری ۸۲.۹ درصد از  درآمد های پیش بینی شده استان تهران محقق گردید.

  آقائی با اشاره به میزان درآمدهای عمومی استان تهران به تفکیک مالیات های مستقیم، غیر مستقیم و سایر درآمد ها در ۱۱ ماهه سال جاری می افزاید: سهم مالیات مستقیم از کل درآمدهای عمومی استان در این مدت ۱۵۳ هزار و ۴۱۲ میلیارد ریال، مالیات های غیر مستقیم ۱۲۳ هزار و ۳۰۷ میلیارد ریال بوده است و مابقی به  سایر درآمدها اختصاص داشت.

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: درآمد مصوب استان در سال ۱۳۹۵ رقم ۳۸۲ هزار و ۷۶۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است.