استان مرکزی پایین ترین و استان کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را دارد

۰۶ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۱
استان مرکزی با ٧.٣ درصد و استان کرمانشاه با ۲۲درصد به ترتیب پایین ترین و بالاترین نرخ بیکاری کشور را در سال ۱۳۹۵ به خود تخصیص دادند.
به گزارش ایرنا از چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال ۱۳۹۵ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است،نرخ بیکاری ۱۸استان کشور کمتر از میانگین کشوری(۱۲.۴درصد) است و ۱۳استان کشور دارای نرخ بیکاری بیش از میانگین درصد است.
پس از استان کرمانشاه ،استان چهار محال بختیاری با ۲۰.۲درصد بیشترین نرخ بیکاری را درمیان استان های کشور دارد .
پس از استان مرکزی نیز استان های سمنان با ۸.۶ درصد و همدان با ٩.۵ درصد نرخ بیکاری ، بهترین وضعیت را از نظر نرخ بیکاری در میان استان های کشور دارند.