زاینده رود ۱۱ فروردین در اصفهان جاری می شود

۰۶ فروردین ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۰۱
در پی بارش های مناسب جوی، رودخانه زاینده رود به منظور کشت بهاره کشاورزان از هفته دوم فروردین تا خرداد امسال در اصفهان جاری می شود.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان روز یکشنبه به ایرنا گفت: با توجه به بارش های اواخر فصل زمستان و هفته نخست فروردین امسال، تصمیم گرفته شد خروجی سد زاینده رود افزایش یابد.
مسعود میر محمد صادقی افزود: پیش بینی می شود که آب رودخانه تا یازدهم فروردین به شهر اصفهان برسد و تا اواسط خرداد در شهر اصفهان جاری باشد. 
وی درباره حجم رهاسازی آب و زمان دقیق بستن سد گفت: هنوز تصمیم گیری قطعی در این زمینه نشده و در آینده با توجه به میزان بارش ها، شرایط جوی، درجه حرارت و میزان ورودی آب به سد زاینده رود این مسائل مشخص می شود. 
میرمحمد صادقی تاکید کرد: حجم آب سد زاینده رود در زمان حاضر افزایش زیادی نیافته و حدود ۲۷۸ میلیون متر مکعب است اما تصمیم گیری درباره مدت زمان جاری ماندن آب به شرایط روزهای آینده بستگی دارد.
گنجایش کلی سد زاینده رود حدود یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون متر مکعب عنوان شده است و حجم این سد در سال گذشته به ۱۴۴ میلیون متر مکعب رسیده بود.
همچنین مدیر عامل شرکت آب منطقه ای اصفهان در پاسخ به اینکه چرا آب رودخانه در هفته نخست سال و همزمان با ایام عید نوروز باز نشد، به ایرنا گفت که آب رودخانه تنها برای کشت کشاورزی باز شده است.
همچنین عضو شورای عالی آب و رئیس انجمن خبرگان کشاورزی استان اصفهان نیز به ایرنا گفت: آب رودخانه به طور قطع تا خرداد سالجاری در اصفهان جاری است اما اینکه چه زمانی بسته می شود بستگی به میزان مصرف آب، گرمای هوا و وضعیت محصولات کشت شده دارد.
اسفندیار امینی افزود: این آب برای کشت گندم و جو در اراضی کشاورزی شرق شهرستان اصفهان بهره برداری می شود.
سهم حقابه کشاورزان شرق اصفهان از زاینده رود حدود ۴۰۰ میلیون مترمکعب است،سطح زیر کشت غله پاییزه در شرق شهرستان اصفهان در سال گذشته حدود ۲۸ هزار هکتار بود که این رقم کمتر از یک سوم از وسعت اراضی در دوران رونق کشت است. 
سال گذشته رهاسازی آب زاینده رود به منظور کشاورزی شرق اصفهان از روز سوم بهمن با حجم ۶۰ متر مکعب بر ثانیه آغاز شد و به مدت حدود ۲۲ روز ادامه داشت.